adwokaci-portrety-HQ-6-edit

Adwokat Ewa Wańczyk jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im.
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Równolegle studiowała na kierunku branding i public relations na
Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UMK w Toruniu. W trakcie studiów na wydziale
prawa Università degli Studi di Padova w Padwie pogłębiała swoje umiejętności językowe (prawniczy
język angielski oraz język włoski), jak również zdobywała wiedzę z zakresu prawa rynków kapitałowych,
międzynarodowego prawa handlowego oraz prawa spółek. W grudniu 2019 r. ukończyła aplikację
adwokacką, którą odbywała przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Z Kancelarią
Adwokaci Śląscy Łabno & Sierżant & Gomoła sp.p. związana zawodowo od 2015 r.