Adwokat Matylda Sobota jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego, a w grudniu 2019 roku ukończyła aplikację adwokacką, którą odbywała przy Okręgowej
Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2016 roku pozostaje zawodowo związana z Kancelarią
Adwokaci Śląscy Łabno & Sierżant & Gomoła sp. p. Swój rozwój zawodowy wiąże ze sprawami z
zakresu prawa karnego (w tym prawa karnego skarbowego). Specjalizuje się również w prawie
rodzinnym – zajmując się m.in. sprawami o rozwód, alimenty, podziałem majątku, a także posiada
doświadczenie w sprawach cywilnych, w tym odszkodowawczych.
Wolny czas najchętniej spędza jeżdżąc konno oraz realizując swoje pasje kulinarne.