Aplikant radcowski Paulina Biskup jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego. Z Kancelarią Adwokaci Śląscy
Łabno & Sierżant & Gomoła sp. p. związana jest zawodowo od 2014 r., co pozwoliło jej zdobyć w trakcie studiów
nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną, którą mogła rozwijać w trakcie odbywania aplikacji.
W grudniu 2019 r. skończyła aplikację radcowską, którą odbywała w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w
Katowicach. W tracie kilku lat pracy zawodowej zdobyła doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa
pracy, prawa własności intelektualnej, prawa ochrony środowiska oraz w sprawach dotyczących robót
budowlanych. Paulina Biskup pomaga również klientom dochodzić swoich praw w sporach z ubezpieczycielami.
Na co dzień zajmuje się głównie obsługą podmiotów gospodarczych i pomaga klientom przy negocjacjach
kontraktów handlowych oraz rozwiązywaniu sporów z kontrahentami.