Łącząc wiedzę i doświadczenie naszych prawników, świadczymy kompleksowe usługi prawne, zarówno w zakresie obsługi Przedsiębiorstw, jak i Klientów Indywidualnych:

  • doradzamy,
  • analizujemy,
  • monitorujemy stan prawny i sytuację prawną Klientów, lub wskazanych obszarów, 
  • angażujemy się w sprawy sądowe – cywilne, karne, administracyjne,
  • pomagamy realizować przedsięwzięcia biznesowe i projekty inwestycyjne,
  • reprezentujemy przed organami ścigania i prokuratury,
  • reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych,
  • reprezentujemy w postępowaniach podatkowych,
  • reprezentujemy przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO).

Obszary specjalizacji Kancelarii obejmują w szczególności:

Krzyżowanie się zagadnień prawnokarnych z cywilistycznymi sprawiło, że wyspecjalizowaliśmy się w kompleksowej obsłudze spraw odszkodowawczych i windykacyjnych. Reprezentujemy Klientów w sprawach karnych i w oparciu o wyniki tych spraw dochodzimy roszczeń przed sądami cywilnymi, co pozwala na wyższą skuteczność w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień.

Z kolei mieszanie się problematyki prawnokarnej z szeroko rozumianym obrotem gospodarczym  sprawiło, iż istotnym obszarem naszej specjalizacji stało się prawo karne gospodarcze i karnoskarbowe, również to, które dotyczy sfery tzw. przestępczości zorganizowanej.