Łącząc wiedzę i doświadczenie naszych prawników, świadczymy kompleksowe usługi prawne, zarówno w zakresie obsługi Przedsiębiorstw, jak i Klientów Indywidualnych:

 • doradzamy,
 • analizujemy,
 • monitorujemy stan prawny i sytuację prawną Klientów, lub wskazanych obszarów, 
 • angażujemy się w sprawy sądowe – cywilne, karne, administracyjne,
 • pomagamy realizować przedsięwzięcia biznesowe i projekty inwestycyjne,
 • reprezentujemy przed organami ścigania i prokuratury,
 • reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych,
 • reprezentujemy w postępowaniach podatkowych,
 • reprezentujemy przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO).

Obszary specjalizacji Kancelarii obejmują w szczególności:

 • prawo karne, karne gospodarcze i karne skarbowe (link)
 • międzynarodowe prawo karne, (link)
 • prawo podatkowe, (link)
 • prawo handlowe, (link)
 • prawo cywilne,  (link)
 • prawo administracyjne. (link)

Krzyżowanie się zagadnień prawnokarnych z cywilistycznymi sprawiło, że wyspecjalizowaliśmy się w kompleksowej obsłudze spraw odszkodowawczych i windykacyjnych. Reprezentujemy Klientów w sprawach karnych i w oparciu o wyniki tych spraw dochodzimy roszczeń przed sądami cywilnymi, co pozwala na wyższą skuteczność w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień.

Z kolei mieszanie się problematyki prawnokarnej z szeroko rozumianym obrotem gospodarczym  sprawiło, iż istotnym obszarem naszej specjalizacji stało się prawo karne gospodarcze i karnoskarbowe, również to, które dotyczy sfery tzw. przestępczości zorganizowanej.