Kontrole skarbowe i postępowania podatkowe stają się nieomal codziennością polskich przedsiębiorców. Niezmiernie istotnym jest, aby w toku tych postępowań stosować się do określonych schematów postępowania, tak aby uniknąć, a przynajmniej – zminimalizować negatywne skutki finansowe  dla podmiotu pozostającego pod lupą organów skarbowych.

Kancelaria zapewnia doradztwo i pomoc prawną w toku całego procesu zmierzającego do ewentualnego wydania decyzji podatkowej:

 •  na etapie postępowania kontrolnego,
 •  w toku postępowania podatkowego,
 •  na etapie poprzedzającym wydanie decyzji podatkowej,
 •  po wydaniu decyzji podatkowej.

Czynności podejmowane przez Kancelarię w powyższym zakresie obejmują w szczególności:

 • szczegółową analizę akt postępowania skarbowego,
 • udział w przesłuchaniach stron i świadków przed Urzędami Skarbowymi,
 • inicjowanie czynności dowodowych,
 • korespondencję w Urzędami, w tym przygotowywanie pisemnych wyjaśnień, czy odpowiedzi,
 • analizę protokołu z kontroli podatkowej, sporządzenie stosownych zastrzeżeń,
 • sporządzanie zastrzeżeń do protokołów badania ksiąg podatkowych,
 • ustosunkowanie się do zebranego w toku postępowania materiału dowodowego,
 • sporządzenie odwołania od decyzji,
 • reprezentację Klienta przed sądami administracyjnymi w postępowaniach zainicjowanych skargą na decyzję.

W następstwie poczynionych w toku postępowań podatkowych ustaleń, na uwadze mieć należy ewentualność wszczęcia postępowań karnych skarbowych. I w tym przypadku jesteśmy gotowi podjąć się obrony praw naszych Klientów (Czytaj dalej…)