Joanna Szymańska-Jochemczyk jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach. W grudniu 2019 r. ukończyła aplikację adwokacką, którą odbywała w
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. W kancelarii Adwokaci Śląscy Łabno Sierżant Gomoła
sp. p. zatrudniona jest od stycznia 2018 r. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowania
upadłościowego zarówno od strony Syndyka, jak również dłużnika czy wierzyciela, nadto – w obsłudze
podmiotów gospodarczych oraz przekształceniach spółek prawa handlowego. Na co dzień w kancelarii
zajmuje się także sprawami z zakresu prawa cywilnego, jak i karnego