Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2020 r.
Adw. przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Zainteresowany prawem karnym
gospodarczym oraz prawem spółek. Przyszłość wiąże z działalnością, która łączyć będzie dziedziny
prawa i finansów, a co zapoczątkowała już m. in. obroniona praca magisterska z zakresu umów
kredytowych powiązanych z kursem waluty obcej. Biegle posługuje się językiem angielskim. Prywatnie
wielbiciel sztuki kulinarnej oraz architektury.