Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aplikant
adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Zawodowo związana z Kancelarią
Adwokaci Śląscy Łabno & Sierżant & Gomoła Sp. p. od 2018 roku.
Mimo, iż w pracy magisterskiej o tytule „Kradzież tożsamości w kontekście ochrony dóbr osobistych”
skupiła się w głównej mierze na dywagacjach cywilnoprawnych, w praktyce zdecydowanie preferuje
prawo karne, z czym wiąże swój rozwój zawodowy.
Biegle posługuje się językiem angielskim, co pozwoliło jej na zdobycie doświadczenia w prawie
międzynarodowym w ramach nauki realizowanej na uczelni NOVA School of Law w Lizbonie.
Prywatnie miłośniczka podróży i zwierząt. W czasie wolnym lubi gotować oraz spędzać czas z
przyjaciółmi, rodziną i pupilem. Hobbystycznie gra na gitarze i ukulele