COVID – 19 a prawna dopuszczalność stosowania środków przymusu medycznego oraz środków przymusu bezpośredniego

przez admin

Obserwowany w ostatnim czasie skokowy wzrost zachorowań na COVID – 19, a co za tym idzie zwiększone prawdopodobieństwo kontaktu z osobą, będącą nosicielem wirusa SARS – CoV – 2, spowodował stosowanie tzw. środków przymusu medycznego, przede wszystkim kwarantanny oraz izolacji w warunkach domowych na niespotykaną dotąd skalę. Podstawowym aktem normatywnym, regulującym kwestię prawnej dopuszczalności stosowania…

Oświadczenia majątkowe a wierzytelności. Wpisywać czy nie?

przez admin

Kwiecień* to miesiąc, w którym zgodnie z regulacjami ustawowymi osoby pełniące różnorakie funkcje publiczne zobowiązane są złożyć oświadczenia majątkowe.  Wszyscy wiemy, że wypełnianie oświadczeń majątkowych od lat nastręcza wiele problemów interpretacyjnych, z którymi borykają się nie tylko radni, burmistrzowie czy prezydenci miast, ale również posłowie, senatorowie a częstokroć nawet prokuratorzy i sędziowie.  Nieostre, wieloznaczne a…

Uzyskanie przerwy w wykonaniu kary będzie łatwiejsze z uwagi na epidemię koronawirusa?

przez admin

Prawne aspekty oświadczeń majątkowych składanych przez osoby pełniące funkcje publiczne. Kwiecień to miesiąc, w którym zgodnie z regulacjami ustawowymi osoby pełniące różnorakie funkcje publiczne zobowiązane są złożyć oświadczenia majątkowe.  Wszyscy wiemy, że wypełnianie oświadczeń majątkowych od lat nastręcza wiele problemów interpretacyjnych, z którymi borykają się nie tylko radni, burmistrzowie czy prezydenci miast, ale również posłowie,…

Obowiązywanie umowy najmu lokalu w czasie epidemii koronawirusa

przez admin

Ustawa z dnia 21 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej: Tarczą 1.0) wprowadziła pakiet przepisów związanych ze statusem umów najmu lokalu, a regulujących kwestie: przedłużenia obowiązywania zawartych umów najmu lokali, zakazu wypowiadania…

Ustawa antyprzemocowa – ratunek dla ofiar przemocy w okresie stanu epidemii?

przez admin

Długo wyczekiwany projekt tzw. Ustawy antyprzemocowej – nakaz natychmiastowego opuszczenia domu przez sprawcę potencjalnym ratunkiem dla ofiar przemocy domowej nasilającej się w warunkach izolacji spowodowanej COVID-19 ? W ostatnich dniach, poza tragicznymi informacjami dotyczącymi rosnącej liczby potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem oraz zapowiedziami nadchodzącego kryzysu gospodarczego, w mediach coraz częściej zaczynają pojawiać się doniesienia na temat…