Modele współpracy i rozliczeń:

Kancelaria świadczy pomoc prawną w różnorodnych formach:
– stałej obsługi prawnej
– doraźnej pomocy prawnej.

Stała obsługa dotyczy na ogół Przedsiębiorców. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby i Klienci Indywidualni zostali objęci stałą obsługą prawną przez naszą Kancelarię, w przedmiocie innym, aniżeli prowadzenie działalności gospodarczej.

W sprawach z zakresu prawa karnego pozostajemy w gotowości do świadczenia pomocy prawnej, pozostając do dyspozycji Klienta w zależności od rozwoju jego sytuacji prawnej. Na każdym etapie służymy pomocą i doradzamy.

Rozliczenia

W przypadku stałej obsługi świadczenie usług prawnych rozliczane jest w zależności od potrzeb i preferencji Klienta:
w wariancie godzinowym – na podstawie wykazu godzin pracy,
w wariancie ryczałtowym – w oparciu o stały ryczałt płatny co miesiąc.
Wynagrodzenia w prawach obejmujących zlecenia jednorazowe umawiane jest w sposób zindywidualizowany. Najczęściej rozliczenie następuje etapowo, w zależności od postępów w sprawie. W tego typu zleceniach dogodnym sposobem rozliczeń jest również warianty godzinowy.

W sprawach o odszkodowania oraz windykację należności pieniężnych często uzależniamy wynagrodzenie od efektu prowadzonej sprawy. Wówczas wynagrodzenie Kancelarii stanowi w głównej mierze procent od kwot uzyskanych dla Klienta.

W każdym przypadku model rozliczeniowy dostosowany jest do indywidualnej sytuacji naszych Klientów. Dla osób zainteresowanych usługami Kancelarii, po wypełnieniu krótkiego formularza lub podjęciu kontaktu z przedstawicielem Kancelarii, przygotowujemy każdorazowo zindywidualizowaną ofertę (KONTAKT)