WHISTLEBLOWING- DYREKTYWA O SYGNALISTACH

przez admin

Osoby pracujące dla organizacji publicznej lub prywatnej, a także utrzymujące kontakt z taką organizacją w związku z prowadzoną działalnością zawodową, niejednokrotnie jako pierwsze dowiadują się o zagrożeniach lub szkodach dla interesu publicznego, do jakich dochodzi w ramach funkcjonowania owych podmiotów. Zgłaszając naruszenia prawa Unii, które są szkodliwe dla interesu publicznego, osoby takie działają jako „sygnaliści”,…