Oszczędzamy czas i pieniądze naszych Klientów.
Działamy sprawnie, gwarantując bezpieczeństwo.

Zasadą jest, że szanujemy czas naszych Klientów. Dlatego też, gdy nie jest to niezbędne lub potrzebne, kontaktujemy się z klientami drogą elektroniczną. W ten sposób przekazujemy sobie zlecenia, informacje, dokumenty. Niezbędne oryginały dokumentów wymieniamy pocztą zwykłą lub kurierem.  Z naszymi Klientami pozostajemy w bieżącym kontakcie mailowym i telefonicznym.

Dla naszych Klientów drzwi Kancelarii są zawsze otwarte. Zapraszamy do siedziby głównej Kancelarii w Katowicach, ul. Warszawska 28a/6, 40-008 Katowice.  Nasze podejście cechuje elastyczność – gdy sytuacja tego wymaga, jesteśmy gotowi spotkać się z Klientami, celem przeanalizowania sprawy, również w innych miejscach, umówionych z Klientem.  W przypadku stałej obsługi prawnej zapewniamy obecność naszych prawników także w siedzibie Klienta. 

Każda przyjęta przez Kancelarię sprawa jest przypisana do stałego referenta, jak również jego zastępcy. W razie potrzeby zasięgamy pomocy konsultantów z innych dziedzin prawa. Szanujemy prawo Klientów do informacji. Dlatego też wszelkie dokumenty przychodzące do Kancelarii, jak i projekty pism są każdorazowo przekazywane do wiadomości Klientów. Bieg rozpraw jest każdorazowo dokumentowany kopiami protokołów i notatek, na życzenie Klienta przesyłanych mailowo do wiadomości.  W kontaktach z Klientami stawiamy na transparentność. Utrzymujemy stały kontakt telefoniczny i mailowy, zaś akta spraw pozostają dostępne dla naszych Klientów na ich żądanie. W celu zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa, sporządzamy kopie elektroniczne istotnych dokumentów.  Projekty kluczowych pism w sprawie są każdorazowo konsultowane z Klientem i ekspediowane dopiero po uzyskaniu aprobaty Klienta.

Zapewniamy i organizujemy pomoc fachowców i rzeczoznawców, z którymi pozostajemy w bieżącej współpracy. Spełniamy wszelkie standardy ochrony danych osobowych. Dzięki wypracowaniu własnych standardów i schematów działania, zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa w komunikacji z Klientem.