Kancelaria oferuje doradztwo i reprezentację podmiotów gospodarczych w sprawach dotyczących prawa ochrony środowiska, w tym – w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi. 

Oferujemy wsparcie prawne na etapie planowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz oceny ich wpływu na środowisko naturalne. 

Usługi Kancelarii w zakresie prawa ochrony środowiska obejmują w szczególności: 

  • pozyskiwanie niezbędnych zezwoleń, koncesji i decyzji środowiskowych, w tym zezwoleń na gospodarowanie odpadami oraz emisję pyłów i gazów,
  • dokonywanie ocen oddziaływania przedsięwzięć gospodarczych na środowisko, 
  • sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz w zakresie prawa ochrony środowiska,
  • konsultacje prawne w zakresie obrotu substancjami niebezpiecznymi, 
  • ocena działalności podmiotów gospodarczych pod kątem przestrzegania wymogów prawa ochrony środowiska,
  • prowadzenie postępowań wynikających z naruszeń wymogów przepisów prawa dot. ochrony środowiska, 
  • reprezentacja w sprawach karnych wynikających z naruszeń przepisów prawa ochrony środowiska.