Kontrole skarbowe i postępowania podatkowe stają się nieomal codziennością polskich przedsiębiorców. Niezmiernie istotnym jest, aby w toku tych postępowań stosować się do określonych schematów postępowania, tak aby uniknąć, a przynajmniej – zminimalizować negatywne skutki finansowe  dla podmiotu pozostającego pod lupą organów skarbowych.

Kancelaria zapewnia doradztwo i pomoc prawną w toku całego procesu zmierzającego do ewentualnego wydania decyzji podatkowej:

– na etapie postępowania kontrolnego,

– w toku postępowania podatkowego,

– na etapie poprzedzającym wydanie decyzji podatkowej,

– po wydaniu decyzji podatkowej.

 

Czynności podejmowane przez Kancelarię w powyższym zakresie obejmują w szczególności:

– szczegółową analizę akt postępowania skarbowego,

– udział w przesłuchaniach stron i świadków przed Urzędami Skarbowymi,

– inicjowanie czynności dowodowych,

– korespondencję w Urzędami, w tym przygotowywanie pisemnych wyjaśnień, czy odpowiedzi,

– analizę protokołu z kontroli podatkowej, sporządzenie stosownych zastrzeżeń,

– sporządzanie zastrzeżeń do protokołów badania ksiąg podatkowych,

– ustosunkowanie się do zebranego w toku postępowania materiału dowodowego,

– sporządzenie odwołania od decyzji,

– reprezentację Klienta przed sądami administracyjnymi w postępowaniach zainicjowanych skargą na decyzję.

 

W następstwie poczynionych w toku postępowań podatkowych ustaleń, na uwadze mieć należy ewentualność wszczęcia postępowań karnych skarbowych. I w tym przypadku jesteśmy gotowi podjąć się obrony praw naszych Klientów (tutaj link do „postępowania karne skarbowe).