Obowiązki właściciela nieruchomości związane z odbiorem odpadów komunalnych

przez admin

W czasie epidemii, kiedy wielu przedsiębiorców nie może prowadzić działalności gospodarczej w takim zakresie jak dotychczas, warto wolny czas poświęcić na analizę zgodności prowadzonej działalności gospodarczej z obowiązującymi przepisami.  Czy jako przedsiębiorca wywiązuję się ze wszystkich ciążących na mnie obowiązków?  Często przedsiębiorcy mała wagę przykładają do realizacji obowiązków związanych z gospodarką odpadami, dlatego dzisiaj poświęcimy…

WHISTLEBLOWING- DYREKTYWA O SYGNALISTACH

przez admin

Osoby pracujące dla organizacji publicznej lub prywatnej, a także utrzymujące kontakt z taką organizacją w związku z prowadzoną działalnością zawodową, niejednokrotnie jako pierwsze dowiadują się o zagrożeniach lub szkodach dla interesu publicznego, do jakich dochodzi w ramach funkcjonowania owych podmiotów. Zgłaszając naruszenia prawa Unii, które są szkodliwe dla interesu publicznego, osoby takie działają jako „sygnaliści”,…

Zmiana ustawy prawo upadłościowe, kto skorzysta?

przez admin

24 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy prawo upadłościowe (Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw), która wprowadziła szereg zmian w stosunku do dotychczasowego postępowania upadłościowego.  Nowe przepisy (za wyjątkiem tych dotyczących likwidacji masy upadłości) znajdą zastosowanie dopiero do postępowań w których wniosek o…

Windykacja należności pieniężnych w czasie ograniczonej działalności sądów, czekać bezczynnie czy działać?

przez admin

W obecnej, kryzysowej sytuacji, wywołanej stanem epidemii COVID-19, sądy cywilne nie będą rozpoznawać wniesionych powództw, w tym nie będą wyznaczać rozpraw, ograniczając się jedynie do rozpatrywania tzw. „spraw pilnych”.    Jakie zatem szanse na odzyskanie należnej mu zapłaty ma przedsiębiorca – wierzyciel, którego kontrahent zwleka z płatnością? Pytanie to staje się tym bardziej istotne, jeżeli…